ლექსიკონიo

on the ground

ადგილზე; საფუძველზე

 

On the ground the situation remains relatively calm - ადგილზე სიტუაცია შედარებით მშვიდია [The Economist, "Going nowhere fast“]

კომენტარები: