ლექსიკონიo

on the other hand

მეორე მხრივ

 

Russia on the other hand will continue to support Abkhazia financially and militarily, but has no apparent interest in improving its governance, or making its claimed independence genuinely viable - მეორე მხრივ, რუსეთი აფხაზეთის ფინანსურ და სამხედრო მხარდაჭერას განაგრძობს, მაგრამ მას ამ უკანასკნელის სახელმწიფოებრივი მმართველობის გაუმჯობესების აშკარა ინტერესი არა აქვს [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: