ლექსიკონიo

one should know better\should have known better

(მას) უკეთ უნდა სცოდნოდა

 

The West ... should know better, that Russia wants to re-establish dominion over the countries that formerly fell under its sway – დასავლეთს ... უკეთ უნდა სცოდნოდა, რომ რუსეთს კვლავ სურს კონტროლის აღდგენა იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ოდესღაც მას ექვემდებარებოდნენ [The independent, Mary Dejevsky, “Russia's Georgian enclaves are not assets, but liabilities”]

კომენტარები: