ლექსიკონიo

ongoing

მიმდინარე, უწყვეტი

 

It's interesting that Uzbekistan is framed as part of the solution here, not as a potential problem, and doesn't mention the various problems its had with its neighbors, like the border skirmishes with Kyrgyzstan and the ongoing tension with Tajikistan – საინტერესოა, რომ უზბეკეთი წარმოდგენილია, არა როგორც პოტენციური პრობლემის წყარო, არამედ - როგორც სიტუაციის დარეგულირების ერთ-ერთი გზა და არაფერია ნათქვამი უზბეკეთის უამრავ პრობლემაზე მეზობლებთან; ისეთებზე, როგორებიცაა - სასაზღვრო დავა ყირგიზეთთან და მიმდინარე დაძაბული ურთიერთობა ტაჯიკეთთან [Eurasianet.org, Joshua Kucera, „U.S. Intelligence Assesses "Threats" In Central Asia and Caucasus“]

კომენტარები: