თეზაურუსიo

Onomatopoeia

ონომატოპეა, ბგერათმიმბაძველობა.

კომენტარები: