ლექსიკონიo

orthodox believer

მართლმადიდებელი

 

According to the Levada Center, two-thirds of the population now identify themselves as Russian Orthodox believers, up from less than half in the mid-nineties - ”ლევადა ცენტრის” ცნობების თანახმად, მოსახლეობის ორი მესამედი თავს რუს მართლმადიდებლად მიიჩნევს, 90-იან წლებში ეს მაჩვენებელი თითქმის ნახევარზე ნაკლები იყო [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: