ლექსიკონიo

out of focus

ბუნდოვანი, გაურკვეველი

 

Profits picture out of focus - მოგების სურათი ბუნდოვანია [Daily Mail, “Profits picture out of focus”]

კომენტარები: