ლექსიკონიo

out of stock

გამოცარიელებული, დაცარიელებული, მარაგის გარეშე დარჩენილი

 

UK's out-of-stock supermarkets - დიდი ბრიტანეთის გამოცარიელებული სუპერმარკეტები [Daily Mail, “UK's out-of-stock supermarkets”]

კომენტარები: