ლექსიკონიo

out of the gate

თავიდან, დასაწყისში

 

Straight out of the gate, he fired 80,000 state employees - დასაწყისშივე, მან სამსახურებიდან 80 000 საჯარო მოხელე გაათავისუფლა [The Daily Beast, Owen Matthews, “Why McCain Loves Misha”]

კომენტარები: