ლექსიკონიo

out of the way

  1. მოშორებული, შორეული; რთულად ხელმისაწვდომი; საქმეს ჩამოშორებული, საქმისგან შორს მდგომი;
  2. უცნაური, არაჩვეულებრივი; შეუფერებელი

 

With both men out of the way, having lost support from their voters, their successors [...], will strike a deal - ორივე პრეზიდენტი საქმეს ჩამოშორდა, ამომრჩევლების ნდობა დაკარგეს, მათი მემკვიდრეები [...] კი შეთანხმებას მიაღწევენ [The Economist, “Frozen conflicts: Europe’s unfinished business"]

კომენტარები: