ლექსიკონიo

out of touch

(გადატ.) „მომსახურების ზონიდან გასული“, ყრუ-მუნჯი, შეუგნებელი

 

Out-of-touch judges to be given lessons in popular culture – „მომსახურების ზონიდან გასულ“ მოსამართლეებს კულტურის პოპულარული სფეროების შესახებ გაკვეთილი მოუხდებოდათ [Daily Mail, “…lessons in popular culture”]

კომენტარები: