ლექსიკონიs

sacrificed on the altar of

შეწირვა, (რამის) სამსხვერპლოზე მიტანა

 

After initially expressing fears that their interests would be sacrificed on the altar of warmer U.S.-Russian relations, Georgians appear to be coming to terms with Obama's reset policy with Moscow - თავდაპირველად იმის შიშით, რომ მათ ინტერესებს აშშ-რუსეთის დამთბარ ურთიერთობებს შესწირავდნენ, ქართველები შეშფოთებას გამოხატავდნენ, მაგრამ ახლა მათ, როგორც ჩანს, მოსკოვთან „გადატვირთის“ ობამასეული პოლიტიკის გაზიარება დაიწყეს [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgia Rethinks The 'Reset'“]

კომენტარები: