თეზაურუსიs

Salon Discourse

სალონური დისკურსი, ელიტური დისკურსი. საზოგადოების განათლებული და გავლენიანი წევრების ენა და დისკურსი, საზოგადოებრივი აზრის შექმნის ელიტური მოდელის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. 

კომენტარები: