თეზაურუსიs

Salutation Display

შეხვედრისას, მისალმებისას კეთილგანწყობის ჩვენება ჟესტით

კომენტარები: