თეზაურუსიs

Satellite Transmission

გადაცემა სატელიტის მეშვეობით. ინფორმაციის, შეტყობინების გადაცემა სატელიტური თანამგზავრის მეშვეობით. არსებობს სატელიტის სამი ძირითადი ტიპი: (1) ამინდისა და სადამკვირვებლო სატელიტი; (2) საკომუნიკაციო სატელიტი; (3) კოსმოსური ზონდი. პირველი სადამკვირვებლო სატელიტი იყო "სპუტნიკი", რომელიც საბჭოთა კავშირმა 1957 წელს გაუშვა. პირველ საკომუნიკაციო სატელიტად მიიჩნევა 1962 წელს ამერიკელების მიერ გაშვებული "ტელსტარი". პირველი სატელიტური გადმოცემა "ტელსტარმა" 1962 წლის 10 ივლისს განახორციელა. მის მიერ ენდოვერიდან (მენის შტატი) გადაცემული სატელევიზიო სიგნალები გუნჰილი დაუნმა, კორნუელმა და ბრიტანიმ (ევროპა)  11 ივლისს მიიღეს.

კომენტარები: