ლექსიკონიs

scaled-down

მცირემასშტაბიანი, დაპატარავებული

 

Late in the evening, we go to see him high above the river in his presidential compound, which looks like nothing so much as a scaled-down version of Berlin's Reichstag - გვიან ღამით ჩვენ მის სანახავად მდინარის ზემოთ მაღლა წამოჭიმულ პრეზიდენტის რეზიდენციაში მივედით, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა მცირემასშტაბიანი რაიხსტაგი [The Economist, “At history's centre”]

კომენტარები: