ლექსიკონიs

scare away

დაფრთხობა, დაშინება; გაქცევა, განდევნა

 

The main stated concern is that changing provisions could risk scaring investors away from Georgia, thus hindering efforts to revive economic growth - მთავარი გაცხადებული მოთხოვნა ის არის, რომ ცვლილებამ შეიძლება საქართველოდან ინვესტორების გაქცევა გამოიწვიოს, ეს კი ეკონომიკური ზრდის გამოცოცხლებისკენ მიმართულ ძალისხმევას შეაფერხებს [Eurasianet.org, Paul Rimple, “Unions Press for Labor Law Reform”]

კომენტარები: