ლექსიკონიs

scoop up \ out

ამოქაჩვა, ამოხაპვა, სრულად ამოღება; ყველაფრის ხელში ჩაგდება

 

His brigade declare Georgia a totalitarian state, controlled by a ruthless cartel of a few men around President who have scooped up all the economic and political resources for themselves – მისი გუნდი საქართველოს ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ აცხადებს; ქვეყანას პრეზიდენტის ირგვლივ თავმოყრილ სასტიკ ადამიანთა მცირე ჯგუფი აკონტროლებს, რომელმაც ხელში ეკონომიკური და პოლიტიკური რესურსები ჩაიგდო [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: