ლექსიკონიs

screw up

  1. მოჭმუხვნა, შეჭმუხვნა, დაჭყანვა
  2. გაფუჭება, საქმისთვის ზიანის მიყენება, სისულელის გაკეთება, შეცდომის დაშვება
  3. ნერვიულობა, ცუდად ყოფნა

 

"So how can we illustrate to the Georgians that they're being constructive on this and give them some benefits, without at the same time getting our reset relations with Russia all screwed up," the official asked" – ”ჰოდა, როგორ უნდა მოვახერხოთ საქართველოს კონსტრუქციულობისთვის დაჯილდოვება ამავდროულად რუსეთთან განახლებული ურთიერთობების გაფუჭების გარეშე?” - ოფიციალურმა პირმა იკითხა. [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “What's Georgia Going To Get At The NATO Summit?”]

კომენტარები: