ლექსიკონიs

secret police

საიდუმლო პოლიცია

 

Nor are they willing to take on the federal secret police and other security services, which are more skilled at protection rackets and the persecution of political dissidents than in detecting terrorist plots - არცერთ მათგანს არა აქვს ფედერალურ საიდუმლო პოლიციასა და უშიშროების სხვა სამსახურებთან დაპირისპირების  სურვილი, რომლებიც რეკეტის მფარველობასა და პოლიტიკური დისიდენტების დევნაში უფრო არიან დაოსტატებულები, ვიდრე - ტერორისტული შეთქმულებების გამოვლენაში [The Washington Post, EditorialWhy Russia can't stop terrorists”]

კომენტარები: