ლექსიკონიs

see in different terms

სხვა კუთხით რაიმეს დანახვა, სხვა თვალით შეხედვა, გადაფასება და ახლებულად აღქმა

 

Obama sees the world in different terms – ობამა მსოფლიოს სხვა კუთხით უყურებს [The independent, Mary Dejevsky, "Obama's 21st-century world order"]

კომენტარები: