ლექსიკონიs

see-through

”გამჭოლი”

 

The all-glass "see-through" police stations were supposed to guarantee transparency and honesty - ივარაუდებოდა, რომ პოლიციის შუშის ”გამჭოლი” ნაგებობები გამჭვირვალეობისა და პატიოსნების გარანტიად გამოდგებოდა [Paul Rimple, Moscow Times, 'Free Press' Means 'Free To Support Saakashvili']

კომენტარები: