ლექსიკონიs

seek out

ძიება, მოძიება

 

Friends and relatives desperately tried to reach each other and seek out information - მეგობრები და ნათესავები ერთმანეთთან დაკავშირებასა და ინფორმაციის მოძიებას ცდილობდნენ [Guardian, Luke Harding, „Russian invasion scare sweeps Georgia after TV hoax“]

კომენტარები: