ლექსიკონიs

self-congratulation

თვითკმაყოფილება

 

Behind all this self-congratulation lurk more sobering considerations - მთელი ამ თვითკმაყოფილების უკან ნელ-ნელა ფხიზელი განსჯა იპარება [The Economist, “Supersarko leaves the podium”]

კომენტარები: