ლექსიკონიs

self-enrichment

საკუთარი კეთილდღეობა, გამდიდრება

 

Ministers reject the criticisms and describe the top defectors as grumblers who always wanted more power or to use their government jobs for self-enrichment - მინისტრები კრიტიკას არ იზიარებენ და ოპოზიციაში გადასულ ყოფილ თანაგუნდელებზე ამბობენ, რომ მათ ყოველთვის მეტი ძალაუფლება ან მთავრობაში საკუთარი კეთილდღეობისა და გამდიდრებისთვის ყოფნა სურდათ [Guardian, Jonathan Steele, „Six months after the war, Georgia looks very different“]

კომენტარები: