ლექსიკონიs

self-government

  1. თვითმმართველობა, ავტონომია;
  2. წარმომადგენლობითი ხელისუფლება, დემოკრატია;
  3. თავშეკავება, თვითკონტროლი, საკუთარი თავის მართვა

 

America's power and influence rested not just on our tanks and dollars, but on the fact that most people found the American form of self-government attractive and wanted to reshape their societies along the same lines - what political scientist Joseph Nye has labeled our "soft power" - ამერიკის ძალაუფლება და გავლენა არა მხოლოდ ჩვენს ტანკებსა და დოლარებს ეფუძნებოდა, არამედ იმ ფაქტსაც, რომ ადამიანთა უმეტესობამ ამერიკული თვითმმართველობის ფორმა მიმზიდველად მიიჩნია და თავისი საზოგადოებების შეცვლა ამავე მიმართულებით მოისურვა - ამას უწოდებდა პოლიტოლოგი ჯოზეფ ნეი "ფაქიზ ძალას" [NewsweekFrancis Fukuyama, The Fall of America, Inc.]

კომენტარები: