ლექსიკონიs

self-proclaimed

თვითგამოცხადებული

 

Romney, the man who once embraced alternative energy is now a self-proclaimed ... skeptic - რომნი, რომელიც ოდესღაც ალტერნატიურ ძალებს ირჩევდა, ახლა თვითგამოცხადებული ... სკეპტიკოსია [CBC News, Neil Macdonald, „Obama and Romney, two peas in a pod?”]

კომენტარები: