ლექსიკონიs

self-rule

თვითმმართველობა

 

Internal self-determination ... can lead to autonomous or self-rule arrangements short of statehood - შიდა თვითგამორკვევას ... შეიძლება თვითმმართველობასა ან ავტონომიაზე შეთანხმება მოჰყვეს, საიდანაც სახელმწიფოებრიობამდე მცირე მანძილიღა რჩება [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: