ლექსიკონიs

sell out

  1. ანშლაგით მიმდინარე;
  2. პოლიტ. ღალატი, გაყიდვა

 

Armenia's hardline nationalists ... also accuse Mr Sargsyan of selling out Karabakh - სომხეთის რეაქციული ნაციონალისტები ... ბატონ სარქისიანს ასევე ყარაბახის გაყიდვაში ადანაშაულებენ [The Economist, “Football diplomacy”]

კომენტარები: