ლექსიკონიs

sell up

აუქციონზე გაყიდვა; დაყიდვა

 

The owners sell up and move out, leaving old Tbilisi increasingly soulless - მფლობელები სახლებს ყიდიან და სხვაგან გადადიან, ამით ძველი თბილისი სულ უფრო უსიცოცხლო ხდება [Guardian, Luke Harding, “Georgia embraces democracy but destroys its past”]

კომენტარები: