ლექსიკონიs

send smb. with a flea in one's ear

ვინმეს საკადრისი პასუხით გასტუმრება

 

Charles sent him away with a flea in his ear - ჩარლზმა ის საკადრისი პასუხით გაისტუმრა [Guardian, Luke Harding, „Lib Dem MP's Russian links questioned after aide 'interrogated by MI5'“]

კომენტარები: