ლექსიკონიs

senior analyst \ expert

წამყვანი (უფროსი) ანალიტიკოსი / ექსპერტი

 

David Hollis, a senior policy analyst... describes how the Russian government integrated cyber operations into its campaign plan against Georgia - დევიდ ჰოლისი, წამყვანი პოლიტოლოგი ... აღწერს, თუ როგორ ჩართო რუსეთის ხელისუფლებამ კიბერსივრცის ოპერაციები საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარი კამპანიის გეგმაში [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

 

კომენტარები: