თეზაურუსიs

Sensitization

აქტივიზაცია, გააქტიურება, აღგზნება, მგრძნობელობის მომატება. პროცესი, რომლის დროსაც მედია აფრთხილებს საზოგადოებას ან კონკრეტულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს ფარულად მიმდინარე ან მოსალოდნელი სოციალური ქმედებების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ზაინი მიაყენონ მათ ან მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვიონ როგორც მთლიანად საზოგადოებაში, ისე განსაზღვრული სოციალური ჯგუფებისთვის.

კომენტარები: