ლექსიკონიs

set out

  1. დაწყება;
  2. გამოტანა, გამოფენა;
  3. დასახელება, ჩამოთვლა, ფორმულირება;
  4. მორთვა, მოხდენა;
  5. გამოსვლა;

 

He then set out several requirements for making Russia more democratic – შემდეგ მან რამდენიმე პირობა ჩამოთვალა, რომელთა შესრულებაც აუცილებელია იმისათვის, რომ რუსეთი უფრო დემოკრატიული ქვეყანა გახდეს [The Independent, Mary Dejevsky, “The next Russian Revolution”]

კომენტარები: