ლექსიკონიs

set piece

  1. ეპიზოდი (პიესის, ფილმისა...);
  2. დეტალურად დაგეგმილი სამხედრო ოპერაცია, თამაშის ტაქტიკა

 

In terms of their set-piece ambitions, the French achieved much of what they aimed for - თავიანთი კარგად დაგეგმილი ოპერაციის თვალსაზრისით, ფრანგებმა დიდწილად მიაღწიეს იმას, რასაც უმიზნებდნენ [The Economist, “Supersarko leaves the podium”]

კომენტარები: