ლექსიკონიs

set up

  1. აღმართვა, დადგმა; დაფუძნება, შექმნა, გახსნა (საწარმოს, საქმის და ა. შ.)
  2. მომზადება, დაგეგმვა
  3. გამოწვევა (რაღაცის); მიყენება (ტკივილის და ა. შ.)
  4. აღდგენა (ძალების, ჯანმრთელობის)
  5. ატეხა (ყვირილის, ხმაურის და ა. შ.)
  6. საკუთარი თავის გასაღება (ვიღაცად)
  7. სპორტ. მიღწევა (მაღალი შედეგების), დამყარება (ახალი რეკორდის)
  8. წრთვნა; ფიზიკური განვითარება
  9. (ვიღაცისთვის) იმედის გაცრუება

 

Other measures under consideration include setting up special monitoring of Russia’s human-rights record - სხვა განსახილველი ღონისძიებები მოიცავს რუსეთში ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმეზე მონიტორინგის სპეციალური ჯგუფის დაფუძნების საკითხებსაც [The Economist, “Frontlines and backtracks”]

კომენტარები: