თეზაურუსიs

Sexism

სექსიზმი. დისკრიმინაცია ადამიანების წინააღმდეგ იმ ქცევებისა და თვისებების გამო, რომლებიც მათი სქესით არის განპირობებული.

კომენტარები: