ლექსიკონიs

shake off

ჩამოფერთხვა, გათავისუფლება, თავის დაღწევა, მოცილება

 

He has modernised and reformed Georgia, shaking off the remnants of the Soviet legacy - მან საქართველოს მოდერნიზება და რეფორმირება განახორციელა, ჩამოიფერთხა რა საბჭოთა მემკვიდრეობის ნარჩენები [The Economist, „Playground for war“]

კომენტარები: