ლექსიკონიs

share with

გაყოფა, გაზიარება, განაწილება

 

The political leaders need to be associated with the powerful symbol that this represents, so, rejecting their Komsomol youth, they show up to religious services and share national platforms with the patriarch - პოლიტიკურ ლიდერებს ამ ძლევამოსილ სიმბოლოსთან ასოცირება სჭირდებათ, ასე რომ, ისინი თავიანთ კომკავშირულ ახალგაზრდობაზე უარს ამბობენ, ღვთისმსახურებებზე ჩნდებიან და პატრიარქთან ნაციონალურ პლატფორმას ინაწილებენ [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: