ლექსიკონიs

shied away \ from

თავის არიდება, გაქცევა

 

Mr Ivanishvili has always shied away from public life - ბ-ნი ივანიშვილი საჯარო ცხოვრებას ყოველთვის გაურბოდა [The Economist, „Tbilisi's Count of Monte Cristo“]

კომენტარები: