ლექსიკონიs

shining example

ნათელი, თვალსაჩინო მაგალითი; სანიმუშო

 

Haber holds out as a shining example of that policy the Memorandum of Understanding concluded between the EUMM and the Georgian Defense Ministry in January 2009 - ჰაბერს ამ პოლიტიკის ნათელ მაგალითად „ურთიერთგაგების მემორანდუმი“ მოჰყავს, რომელიც მისიამ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან 2009 წლის იანვარში გააფორმა [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: