თეზაურუსიs

Shortfall Signal

ნაკლული სიგნალი. სიგნალი, რომელიც თავისი მყისიერების გამო ვერ გამოხატავს სრულ მნიშვნელობას. მაგალითად, ღიმილი, რომელიც მალე ქრება.

კომენტარები: