ლექსიკონიs

shove aside

გვერდზე გაწევა, გზიდან ჩამოცილება

 

As one of the few big beasts of Georgian politics, Mr Merabishvili would certainly be hard to shove aside - მერაბიშვილის, როგორც ქართული პოლიტიკის რამდენიმე დიდ მონსტრთაგან ერთ-ერთის, გვერდზე გაწევა, რა თქმა უნდა, იოლი არ არის [The Economist,Blood feud“]

კომენტარები: