ლექსიკონიs

show off

რამის გამოფენა, ჩვენება; (რამით) თავის მოწონება, ტრაბახი

 

It is hard to believe that the man casually showing off his summer house ... is the same person who until a year ago was considered the most reclusive man in the former Soviet Union - რთული დასაჯერებელია, რომ ადამიანი, რომელიც სასხვათაშორისოდ თავს იწონებს თავისი საზაფხულო სახლით ... იგივე პირია, ვინც შარშანდლამდე ყოფილ საბჭოთა კავშირში ყველაზე კარჩაკეტილ ადამიანად ითვლებოდა [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: