ლექსიკონიs

shut up

  1. დაპატიმრება, ჩასმა (ციხეში)
  2. მოკეტვა (სასაუბრო)

 

The message is: be grateful for your EU commissioners; now shut up - გზავნილი ასეთია: იმაზეც მადლობლები იყავით, რომ სპეციალური წარმომადგენლები გყავთ; ახლა კი მოკეტეთ! [The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”]

კომენტარები: