ლექსიკონიs

side -effect

გვერდითი მოვლენა

 

Firts of all, soft power is not even designed as a foreign policy tool or an instrument of power. It is simply a useful potential side-effect of (EU and US, mainly) politicians responding to their voters’ needs - ჯერ ერთი, „სათუთი ძალა“ არც იყო იმისთვის განსაზღვრული, რომ ის საგარეო პოლიტიკის ან ძალაუფლების ინსტრუმენტი ყოფილიყო. ის უბრალოდ პოლიტიკოსების (უმეტესად, ევროკავშირისა და ამერიკელი) ამომრჩევლების საჭიროებებზე რეაგირების პოტენციური სასარგებლო გვერდითი მოვლენაა [euobserver.com, Nicu Popescu, “Is soft power freeriding?"]

კომენტარები: