ლექსიკონიs

side-step(s)

გვერდის ავლა, თავის არიდება, გარიდება

 

If it is true that ‘once bitten, twice shy’, then those currently constituting the National Council of Privatisation will be well-advised to occasion a technical enquire into the past towards establishing the root(s) of such failure in order to side-steps all likely pit-falls - თუკი მართალია ის, რომ გამოცდილების შედეგად ჭკუას ვსწავლობთ, მაშინ პრივატიზაციის ნაციონალური საბჭოს ამჟამინდელ შემადგენლობას უკვე კარგი რჩევა აქვს მიღებული წარსული ტექნიკური შემოწმების შესახებ და ეს მათ წარუმატებლობის საფუძველს დაადგენინებს, რათა ყველა შესაძლო მახისთვის გვერდის ავლა შეძლონ [Business Day, “NITEL: avoiding the continuation of past mistakes”]

კომენტარები: