ლექსიკონიs

sign of the times

დროის ნიშანი

 

The Deauville meeting could be seen as a symptom, a sign of the times, as unavoidable as a kneejerk reaction - დოვილის შეხვედრა სიმპტომად, დროის ნიშნად უნდა მივიჩნიოთ, თანაც - გარდაუვალ სიმპტომად [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat\'s In A Pole?“]

კომენტარები: