თეზაურუსიs

Signification

აღნიშვნა. ფენომენი, რომლის მეცნიერებაში შემოტანა უკავშირდება შვეიცარიელი ენათმეცნიერის ფერდინანდ დე სოსიურის სახელს. აღნიშვნა არის ურთიერთკავშირი და ურთიერთმიმართება ნიშნის ფიზიკურ არსებობასა და იმ მენტალურ კონცეპტს, ცნებას შორის, რომელსაც იგი წარმოადგენს. აღნიშვნის ფენომენის დამკვიდრებით სოსიურმა ერთმანეთისგან განაცალკევა სახელწოდება, სახელდება და მნიშვნელობა, რომელსაც ეს სახელი ატარებს თავის თავში.

კომენტარები: