თეზაურუსიs

Silence: strategic silence

დუმილი: სტრატეგიული დუმილი. ის, რაც გამოტოვებულია ახალ ამბებსა და აქტუალურ მედიაინფორმაციაში. მოვლენა, ფაქტი ან ფიგურა, რომელსაც მედია დუმილით უვლის გვერდს.

კომენტარები: